This site uses cookies for a better performance of the search engine & navigation

Svenska historiska patent (1746-1945)

OM DATABASEN

Svenska historiska patent är ett sökverktyg för forskare och allmänheten som innehåller detaljerad information om cirka 122,000 patent beviljade i Sverige mellan 1746-1945 och cirka 87,000 patenthavare (både organisationer och individer) och uppfinnare.

Organisation

Databasen har framställts av en grupp forskare på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet i samarbete med Patent- och registreringsverket (PRV) under perioden 2017–2021. Arbetet vid Uppsala universitet har letts av Professor Fredrik Tell och Fil. Dr. David Andersson tillsammans med Simon Elgar och Jesper Alkarp. Vid PRV har arbetet letts av Patentexpert Anders Bruun, Processägare Åsa Viken, Avdelningschef för Patentavdelningen Sara Backman och f.d. Arkivansvarig Dyveke Frimodt.

Rådgivare till projektet har varit Professor Patricio Sáiz vid institutionen för ekonomisk analys: ekonomisk teori och ekonomisk historia vid Universidad Autónoma de Madrid i Spanien. Teknisk utveckling och design av databasstruktur, back end och sökmotor har utförts av Francisco Llorens (Intercyd).

Förutom dessa personer har även följande forskningsassistenter arbetat i projektet:

John-Erik Bergkvist, Sabina Dellstig, Anna Vestermark, Embla Hausmanis, Mathias Karlsson, Mathilda Lindeborg, Frida Myrsten, Sofia Nilsson, Anna Norell, Magnus Norberg, Daniel Nyborg, Sara Soltani, Anna Vögeli, Torulf Standwerth.

Databasen har utvecklats med stöd av Riksbankens jubileumsfond (Anslag: IN17-0954:1), Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och PRV.

Källor och data

Databasen har sammanställts från följande källor:

  • Patent- och registreringsverkets registratur, 1885–1945 (Patent- och registreringsverkets arkiv).
  • Kommerskollegium, Ingående diarier över patent, 1820–1884 (Riksarkivet).
  • Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) D: Fabriker och manufakturer, 1860–1884 (Statistiska centralbyrån).
  • Förteckning över patenter beviljade i Sverige och Norge 1866–1875 (L. A. Groth & Co Patent Agency, Stockholm: 1876).

Databasen innehåller endast uppgifter om beviljade patent. Efter patentlagen 1884, då Sverige införde ett examinationssystem med nyhetsgranskning, avslogs cirka 30 procent av alla patentansökningar. Äldre patentansökningar finns tillgängliga på Riksarkivet, men endast i manuskriptform och de är inte kategoriserade eller organiserade på något strukturerat sätt.

Det officiella patentregistret lagras i handskrivna liggare och manuellt hanterade kortregister. Dessa är de faktiska register som PRV (och innan dess Kommerskollegium) använde för att registrera information om varje patent som beviljades ​​i Sverige under denna period. Varje patent fick en eller två sidor i registret där all information om patentet fördes in och uppdaterades så länge patent var giltigt och från och med 1885 om de årliga patentavgifterna betalades av patentinnehavaren. Registren innehåller således longitudinell information över hela patentets livslängd.

Totalt har i projekt 122 000 patentdokument skannats som täcker cirka 240 000 registersidor och kort för åren 1746–1945.

För att minimera datainmatningsfel och för mer effektiv och systematisk lagring skapades en relationsdatabasstruktur och datainmatning utfördes genom ett för ändamålet specifikt utformat interface. Varje patenthavare och uppfinnare har tilldelats ett unikt ID och kodats som privatperson eller organisation. Individer har vidare kodats efter kön.

För patenthavare och uppfinnare har, där det varit tillgängligt, ort, land och yrke registrerats. Yrken har registrerats och kodats enligt HISCO-systemet (Leeuwen et al, 2002).

Referenser:

Leeuwen, M. H. D. V., Maas, I., & Miles, A. (2002). HISCO: Historical international standard classification of occupations. Leuven: Leuven University Press.

200

År

122000

Patent

83000

Patenthavare/Uppfinnare

230000

Dokument

SÖKA I DATABASEN

Sökmotorn tillåter en mängd olika sökningar i datamaterialet. Man kan göra textsökningar i de publicerade patentdokumenten (endast tillgängligt för åren 1885–1945) eller söka i den metadata som skapats i databasen. Här kan man söka efter år när ett patent beviljats, patentets benämning, patenthavare och/eller uppfinnare, patentklassifikation eller geografisk plats för patenthavare och/eller uppfinnare. Man kan välja att söka i endast ett av fälten eller en kombination av flera (exempelvis en viss benämning och år). Sökresultaten visar sedan alla tillgängliga metadata för de patent som stämmer in på sökningen.

Det går även att kombinera sökningar i metadata med sökningar i patenttexterna.

Det går att göra sökningar på tre olika sätt, full sökning, frassökning, kombinerad sökning.

Om man till exempel söker efter orden: ”hydraulisk” och ”hammare” (sökmotorn gör inte skillnad på stor och liten bokstav) får man följande sökresultat:

FULL SÖKNING: resultaten visar alla patent eller patentdokument där ”hydraulisk” och/eller ”hammare” återfinns, oberoende av om de bara ett eller båda orden återfinns, tillsammans eller separat eller i en annan ordning.

FRASSÖKNING: resultaten visar alla patent eller patentdokument där den exakta frasen ”hydraulisk hammare” återfinns.

KOMBINERAD SÖKNING: resultaten visar alla patent eller patentdokument där både ”hammare” och ”hydraulisk” återfinns, oberoende av i vilken ordning de står.

Sökresultaten visas i en lista organiserade efter år från 1746 till 1945. Genom att trycka på varje patent i listan kan man se all metadata och ladda ner patentdokumenten. Sökresultaten ger också en direktlänk till Espacenet där det kan finnas kompletterande information. Antalet sökträffar i varje sökning är begränsade till 500 patent.

När man söker är det bra att ha i åtanke att olika uppfinnare kan bo på olika platser och ha olika yrken över tid.

Börja nu. Sök i databasen

Använd sökmotorn för att få resultat på några sekunder.

ANVÄNDARVILLKOR

Svenska historiska patent är ett onlineverktyg som utvecklats av forskare på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och medarbetare vid PRV. Databasen innehåller detaljerade data om patent, patenthavare och uppfinnare över tid och rum.

Syftet med databasen är att göra historiska patentdata tillgängliga för allmänheten och forskare.

Disclaimer

Registrering av patentdata har gjorts manuellt för att i så stor mån som möjligt minska fel i data. Den som använder databasen bekräftar dock att den är införstådd med att skaparna av databasen inte ansvarar för att data är 100% korrekt och att databasen kan komma att uppdateras kontinuerligt i den mån ny information blir tillgänglig. Skaparna av databasen ansvarar inte för hur data används eller vilka tolkningar som görs baserat på data.

Den som använder databasen godkänner att inte använda data för kommersiella syften

Citeringskrav

Den som använder databasen godkänner att citera och referera till databasen i alla publikationer, rapporter, konferensbidrag eller andra former där data används, samt att använda fullständig och komplett referens när data används.

Revisioner

Användarvillkoren kan komma att uppdateras. Genom att använda databasen intygar du att du förstår och godkänner de senaste uppdateringarna.

CONTACT

Logo PRV
Email:

Professor Fredrik Tell, Department of Business Studies, Uppsala University.
fredrik.tell@fek.uu.se

Logo UU